Türkiye’nin En Kapsamlı İslami Dini Forum Platformu

En Kaliteli İslami Sohbet Sitesi İle Tanışmaya Ne Dersiniz?

1947’de Yaşanan Gizemli Bir UFO Olayı

Alman Vril UFO’ları

Cinler ve Nöroloji & Psikiyatri

Parapsikoloji & Spiritüalizm Ağustos 10, 2017
559 views

1 2

dejavu

Bugünkü tıp biliminde insanı etkilediği varsayılan tabiatüstü bir varlık grubundan sözeden hiçbir ekol yoktur. Eğer hasta kendisine cinlerin musallat olduğunu söylüyorsa muayene sırasında bu tanımlama hastanın kişisel yorumu olarak değerlendirilir. Hasta iddiasında ısrarlı ise cinlerin ne gibi rahatsızlıklara yol açtığı sorulur kendisine. Ama hekim tarafından cin tasviri altında ne gibi etkenler bulunduğu irdelenirken insan veya hayvandan farklı bir evolüsyona tabi herhangi bir şuurlu varlık kavramına yer verilmez. Hastanın bu yorumunun çoğu kez boş inançlarla bezenmiş zihinsel şartlanmalarına bağlı idrak yanılmalarından kaynaklandığı varsayılır. Aslında bu teşhis ilgili vaka sayısının çoğunda doğrudur ve ayrıca cin gibi başka bir varlığın etkisini dikkate almaksızın yapılan tedaviden de olumlu sonuç elde edilebilmektedir.

Tıp biliminin bugünkü disiplini içinde uygulanan tedavi yöntemlerine olumlu cevap vermeyen hastalıklar karşısında ise – ki bunlar nadir görülmekle birlikte çeşitlilik açısından yabana atılmayacak kadar fazladır – hemen cinlerin marifetinden söz etmek yerine yeni klinik araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre teşhisde bulunmanın daha isabetli olacağı düşünülür. Buna mukabil bazen öyle vakalarla karşılaşılmaktadır ki tıp dışı yöntemlerle alınan sonuçlar ilk bakışta bu cin masalında sanki bir gerçek payı varmış gibi yorum yapmaya zorlayabilmektedir hekimi.

Mesela etiyolojisi henüz bilinmeyen bir trigeminal nevralji vakasında duyulan ani şid*detli ağrı ve gözün yaşararak şişip kapanmasıyla yüzde görülen spazmın giderilmesi için carbamazepine tedavisi veya gangliona alkol enjeksiyonu gibi müdaheleler yerine bazen hastanın nefesi kuvvetli bir hocaya okutturulması ile daha iyi sonuçlar alındığını ben bizzat müşa*hede ettim. Ancak bu gibi olayları bir uzman gözü ile incelediğinizde hastanın üzerinde etki*li olduğu varsayılan nefes veya okuma sayesinde kaçışan cinlerin nasıl da korktuğunu hayretle anlatmak yerine hastanın ruh haline bağlı daha komplike ama aynı zamanda akla daha yatkın başka bir yorumun da yapılabileceğini görebilirsiniz.

Diğer bir örnek olarak oldukça sık rastlanan ve “cin çarpması” diye intikal eden epilep*si vakalarını ele alabiliriz. Halk arasında “sara” olarak bilinen epileptik vaka grubunda beyin fonksiyonlarında aniden ortaya çıkıp gelişen ve yine birdenbire kaybolan paroksismal bir rahatsızlık görülmektedir. Klasik tablosunda şuur kaybı tonik spazm ve klonik konvülsiyonlar olan epilepsi netice itibarıyla bir semptomdur ve hastanın uzman olmayan kişilerce müşahedesinde sanki bilinmeyen bir varlığın saldırısına uğradığı zannedilebilir. Fizyolojik açıdan ise epilepsi kontrol dışı nöral deşarjlar şeklinde meydana geldiğinden psikokimyasal düzeyde yeterince incelenebilmektedir. Bu sayede tedavi amaçlı müdahelelerin çoğunda – intrakranial tümörler ve lobektomi gerektirenler dışında – kimyasal ajan kullanımı olumlu sonuçlar vermektedir.

Burada epilepsinin patogenesisi ve etiyolojisi üzerinde durarak konu dışına çıkmak istemiyorum. Ancak gerek idiopatikgerekse semptomatik epilepside; incelenen objenin fizik beden olması yüzünden sonuçta vakanın sadece beden seviyesindeki belirtilerine göre seçi*len bir tedavi ile yetinildiği de unutulmamalıdır. Yani muayyen bir norma göre kullanılmak üzere imal edilmiş bir aletin [bedenin] yapısındaki bazı arızi değişiklikler yüzünden anormal (norm dışı) çalışmaya başlaması halinde kullanıcının [insanın] ne ölçüde o aleti kontrolü al*tında tutabileceği meselesi cevapsız kalmaktadır. Diğer yandan korunma alanının zayıflama*sıyla kullanıcı ile alet arasındaki iletişim kanalına nüfuz edebilen dış kaynaklı parazit tesir*lerin yaratacağı beklenmedik fonksiyonel veya ruhsal bozukluklar ile nasıl mücadele edile*ceği de haliyle bilinmemektedir. İşte bu noktada psikiyatri disiplini dışına çıkmak zorunda kaldığımız için meseleyi daha ilerde ele alacağım.

1 2

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

İlginizi Çekebilir
Obsedör Varlıklar ve Grupları

Obsedör Varlıklar ve Grupları

Ağustos 14, 2017
564 views
Obsedörlerin Genel Nitelikleri

Obsedörlerin Genel Nitelikleri

Ağustos 14, 2017
545 views
Spatyum nedir ?

Spatyum nedir ?

Ağustos 1, 2017
1.043 views
Parapsikoloji deneyleri

Parapsikoloji deneyleri

Temmuz 29, 2017
412 views
Obsedör Varlıklar Nedir ?

Obsedör Varlıklar Nedir ?

Temmuz 28, 2017
731 views
(Obsesyon) Musallat Varlık Nedir?

(Obsesyon) Musallat Varlık Nedir?

Temmuz 28, 2017
1.237 views
Bunlar da var!
Kastamonu’daki Gizem Dolu Türbe

Kastamonu’daki Gizem Dolu Türbe

Şubat 14, 2017
612 views
Merhaba Paranormal Severler

Merhaba Paranormal Severler

Ağustos 6, 2016
906 views
Mu Dini Nedir ?

Mu Dini Nedir ?

Ağustos 7, 2016
670 views
Obsedörlerin Genel Nitelikleri

Obsedörlerin Genel Nitelikleri

Ağustos 14, 2017
545 views
Cinler ve Nöroloji & Psikiyatri

Cinler ve Nöroloji & Psikiyatri

Ağustos 10, 2017
559 views
Paranormal Nedir ?

Paranormal Nedir ?

Ağustos 17, 2016
797 views
Paranormal Forum Sitemiz

Paranormal Forum Sitemiz

Ağustos 22, 2016
1.005 views
Önemli Parapsikoloji Terimleri

Önemli Parapsikoloji Terimleri

Temmuz 28, 2017
923 views