Türkiye’nin En Kapsamlı İslami Dini Forum Platformu

En Kaliteli İslami Sohbet Sitesi İle Tanışmaya Ne Dersiniz?

1947’de Yaşanan Gizemli Bir UFO Olayı

Alman Vril UFO’ları

Cinler ve Nöroloji & Psikiyatri

Parapsikoloji & Spiritüalizm Ağustos 10, 2017
767 views

1 2

dejavu

Bugünkü tıp biliminde insanı etkilediği varsayılan tabiatüstü bir varlık grubundan sözeden hiçbir ekol yoktur. Eğer hasta kendisine cinlerin musallat olduğunu söylüyorsa muayene sırasında bu tanımlama hastanın kişisel yorumu olarak değerlendirilir. Hasta iddiasında ısrarlı ise cinlerin ne gibi rahatsızlıklara yol açtığı sorulur kendisine. Ama hekim tarafından cin tasviri altında ne gibi etkenler bulunduğu irdelenirken insan veya hayvandan farklı bir evolüsyona tabi herhangi bir şuurlu varlık kavramına yer verilmez. Hastanın bu yorumunun çoğu kez boş inançlarla bezenmiş zihinsel şartlanmalarına bağlı idrak yanılmalarından kaynaklandığı varsayılır. Aslında bu teşhis ilgili vaka sayısının çoğunda doğrudur ve ayrıca cin gibi başka bir varlığın etkisini dikkate almaksızın yapılan tedaviden de olumlu sonuç elde edilebilmektedir.

Tıp biliminin bugünkü disiplini içinde uygulanan tedavi yöntemlerine olumlu cevap vermeyen hastalıklar karşısında ise – ki bunlar nadir görülmekle birlikte çeşitlilik açısından yabana atılmayacak kadar fazladır – hemen cinlerin marifetinden söz etmek yerine yeni klinik araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre teşhisde bulunmanın daha isabetli olacağı düşünülür. Buna mukabil bazen öyle vakalarla karşılaşılmaktadır ki tıp dışı yöntemlerle alınan sonuçlar ilk bakışta bu cin masalında sanki bir gerçek payı varmış gibi yorum yapmaya zorlayabilmektedir hekimi.

Mesela etiyolojisi henüz bilinmeyen bir trigeminal nevralji vakasında duyulan ani şid*detli ağrı ve gözün yaşararak şişip kapanmasıyla yüzde görülen spazmın giderilmesi için carbamazepine tedavisi veya gangliona alkol enjeksiyonu gibi müdaheleler yerine bazen hastanın nefesi kuvvetli bir hocaya okutturulması ile daha iyi sonuçlar alındığını ben bizzat müşa*hede ettim. Ancak bu gibi olayları bir uzman gözü ile incelediğinizde hastanın üzerinde etki*li olduğu varsayılan nefes veya okuma sayesinde kaçışan cinlerin nasıl da korktuğunu hayretle anlatmak yerine hastanın ruh haline bağlı daha komplike ama aynı zamanda akla daha yatkın başka bir yorumun da yapılabileceğini görebilirsiniz.

Diğer bir örnek olarak oldukça sık rastlanan ve “cin çarpması” diye intikal eden epilep*si vakalarını ele alabiliriz. Halk arasında “sara” olarak bilinen epileptik vaka grubunda beyin fonksiyonlarında aniden ortaya çıkıp gelişen ve yine birdenbire kaybolan paroksismal bir rahatsızlık görülmektedir. Klasik tablosunda şuur kaybı tonik spazm ve klonik konvülsiyonlar olan epilepsi netice itibarıyla bir semptomdur ve hastanın uzman olmayan kişilerce müşahedesinde sanki bilinmeyen bir varlığın saldırısına uğradığı zannedilebilir. Fizyolojik açıdan ise epilepsi kontrol dışı nöral deşarjlar şeklinde meydana geldiğinden psikokimyasal düzeyde yeterince incelenebilmektedir. Bu sayede tedavi amaçlı müdahelelerin çoğunda – intrakranial tümörler ve lobektomi gerektirenler dışında – kimyasal ajan kullanımı olumlu sonuçlar vermektedir.

Burada epilepsinin patogenesisi ve etiyolojisi üzerinde durarak konu dışına çıkmak istemiyorum. Ancak gerek idiopatikgerekse semptomatik epilepside; incelenen objenin fizik beden olması yüzünden sonuçta vakanın sadece beden seviyesindeki belirtilerine göre seçi*len bir tedavi ile yetinildiği de unutulmamalıdır. Yani muayyen bir norma göre kullanılmak üzere imal edilmiş bir aletin [bedenin] yapısındaki bazı arızi değişiklikler yüzünden anormal (norm dışı) çalışmaya başlaması halinde kullanıcının [insanın] ne ölçüde o aleti kontrolü al*tında tutabileceği meselesi cevapsız kalmaktadır. Diğer yandan korunma alanının zayıflama*sıyla kullanıcı ile alet arasındaki iletişim kanalına nüfuz edebilen dış kaynaklı parazit tesir*lerin yaratacağı beklenmedik fonksiyonel veya ruhsal bozukluklar ile nasıl mücadele edile*ceği de haliyle bilinmemektedir. İşte bu noktada psikiyatri disiplini dışına çıkmak zorunda kaldığımız için meseleyi daha ilerde ele alacağım.

1 2

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

İlginizi Çekebilir
Obsedör Varlıklar ve Grupları

Obsedör Varlıklar ve Grupları

Ağustos 14, 2017
744 views
Obsedörlerin Genel Nitelikleri

Obsedörlerin Genel Nitelikleri

Ağustos 14, 2017
673 views
Spatyum nedir ?

Spatyum nedir ?

Ağustos 1, 2017
1.371 views
Parapsikoloji deneyleri

Parapsikoloji deneyleri

Temmuz 29, 2017
542 views
Obsedör Varlıklar Nedir ?

Obsedör Varlıklar Nedir ?

Temmuz 28, 2017
933 views
(Obsesyon) Musallat Varlık Nedir?

(Obsesyon) Musallat Varlık Nedir?

Temmuz 28, 2017
1.528 views
Bunlar da var!
Spatyum nedir ?

Spatyum nedir ?

Ağustos 1, 2017
1.371 views
Mu Dini Nedir ?

Mu Dini Nedir ?

Ağustos 7, 2016
787 views
Alman Vril UFO’ları

Alman Vril UFO’ları

Ekim 2, 2017
49.417 views
Parapsikoloji deneyleri

Parapsikoloji deneyleri

Temmuz 29, 2017
542 views
1947’de Yaşanan Gizemli Bir UFO Olayı

1947’de Yaşanan Gizemli Bir UFO Olayı

Ekim 2, 2017
65.755 views
Beden Dışı Deneyimler

Beden Dışı Deneyimler

Ağustos 29, 2017
760 views